Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
o… Ob  Oc  Od  Oe  Of  Off  Og  Oh  Ol  Oll  Om  On  Or  Orh  Os  Ot  Oth  Ou  Oy 
oh… Ohon 
ohon… Ohona  Ohoni  Ohonn  Ohonu 
ohonu… Ohonunt 

Enghreifftiau o ‘ohonunt’

Ceir 41 enghraifft o ohonunt.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.19v:11
p.21v:4
p.22r:7
p.23r:18
p.25v:18
p.29r:15
p.29r:19
p.29v:14
p.31r:4
p.32r:4
p.32r:11
p.33r:13
p.33v:15
p.39r:8
p.39r:9
p.42r:14
p.46v:9
p.47v:11
p.50r:1
p.51r:6
p.51r:8
p.55v:4
p.55v:5
p.56r:15
p.56v:14
p.57v:9
p.59r:15
p.60v:14
p.61r:9
p.61v:11
p.64v:12
p.65r:1
p.66r:6
p.66r:12
p.66r:13
p.67r:2
p.75r:3
p.76r:9
p.77r:16
p.77v:28
p.78r:32

[56ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,