Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Chwilio

Tra bo’r rhestr eiriau yn ddefnyddiol er mwyn darganfod geiriau unigol, mae’r moddion chwilio yn cynnig sawl ffordd wahanol o chwilio’r deunydd.

Cyflawnir pob chwiliad fesul tudalen, a dychwelir y canlyniadau ar ffurf dolenni at dudalennau.

Mae’r moddion chwilio yn gweithio fel a ganlyn:

Gan fod y moddion chwilio yn gweithredu fesul tudalen, ni ddarganfyddir cymalau sy’n estyn dros dudalennau. Mae’r un peth yn wir am chwiliadau agosrwydd

Gall chwiliadau niwlog ddychwelyd gormod o ganlyniadau. Er mwyn lleihau niwlogrwydd y chwiliad, gellir ychwanegu ffactor tebygrwydd ar ôl y tild,– e.e. tywyssawc~0.8. Y ffactor tebygrwydd diofyn yw 0.5.

Nodyn: ar gyfer y moddion chwilio,