Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 42r

Llyfr Cyfnerth

42r

wyll O diwat y gỽr y treis ac os gyrr y
wreic arnaỽ. kymeret hi y creir yn| y llaỽ
deheu idi. Ae gala yn| y llaỽ asseu a| thyget
ry dỽyn treis erni. Ac y·uelly ny chyll 
dim oe iaỽn. Gwreic a| treisser Ony ỽy+
byd pỽy ae treisso ny thal amobyr Canys
ketwis y brenin. hi rac treis y byd colle+
dic ynteu oe amobyr. Ac od amheuir y
wreic am hynny. Rodet y llỽ na ỽyr pỽy
ae treissỽys ae ry treissaỽ mal kynt. ~
Od| ymda gwreic e| hunan. A dyuot gỽr
idi ae threissaỽ. Os diwat a| wna yr gỽr
Roddet lỽ deng wyr a| deugeint.   +
  .  
 .  . Ony myn diwat.
Talet yr wreic y gwadaỽl. Ae dilysta+
ỽt. A  dirỽy. A gwialen aryant yr brenin.
yn| y wed y dylyo. Ony eill y gỽr y thalu