Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 22r

Llyfr Cyfnerth

22r

y myỽn y peth a losger ac ef NAỽ+
uet yỽ gwelet y llosc gan y odef
Pỽy| bynhac a| diwatto un or rei
hynny; Rodet llo degwyr a deuge+
int heb caeth heb alltut. Ac or llysc
dyn yn| y tan hỽnnỽ trywyr hef+
yt o·honunt yn diofredaỽc megys
y rei uchot. Nyt a galanas yn ol
tan namyn yg gweithret y neb
a losgo ac ef. Or llysc ty y myỽn
trefgord o walltan; y perchenn+
aỽc a| dyly talu ty o bob parth ida+
ỽ or llosgant gantaỽ ac or tryd+
yd ty allan tan gwyllt uyd Or
kynneu dyn tan y myỽn ty dyn
arall. Talet y ty y perchennaỽc
or llysc. Tan a adaỽho dyn y| m+
yỽn odyn Ef a| dyly bot drostaỽ