Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
T… Ta  Te  Ti  TJ  Tl  Tn  To  Tr  Ts  Tt  Tth  Tu  Tv  Tw  Tẏ  Tỽ 
Tv… Tvd  Tvn  Tvr  Tvt  Tvy 

Enghreifftiau o ‘Tv’

Ceir 146 enghraifft o Tv.

Dangos pob enghraifft

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Tv…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Tv….

tvdy
tvnnell
tvnt
tvr
tvrn
tvrneimeint
tvrnen
tvrnnen
tvron
tvrpin
tvryf
tvryn
tvryon
tvtneis
tvyllvyt
tvym
tvyỻ
tvyỻav
tvyỻodrus
tvyỻwyr

[117ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,