Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
J… Ja  Jb  Jc  Jch  Jd  Jdd  Je  Jg  Jh  Ji  Jl  Jll  Jm  JN  Jo  Jp  Jr  Jrh  Js  Jt  Jth  Ju  Jv  Jw  Jy  Jz  Jỻ  Jỽ 
Jr… Jrd  Jre  Jri  Jrll  Jro  Jrr  Jrt  Jrỻ 

Enghreifftiau o ‘Jr’

Ceir 2 enghraifft o Jr.

LlGC Llsgr. Peniarth 7  
p.8v:19:8
LlGC Llsgr. Peniarth 35  
p.68v:23

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Jr…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Jr….

jrder
jred
jreit
jreneside
jrere
jrici
jrlloned
jrllonhau
jrof
jrricius
jrtacus
jrỻaỽn
jrỻoned
jrỻonhau

[104ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,