Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
A… Aa  Ab  Ac  Ach  Ad  Add    Ae  Af  Aff  Ag  Ah  Ai  Al  All  Am  An  Ang  Ao  Ap  Aph  Aq  Ar  Arh  As  At  Ath  Au  Av  Aw  Ax  Ay  Az  Aỻ  Aỽ 
Af… Afa  Afe  Afi  Afl  Afo  Afr  Afu  Afv  Afw  Afy  Afỽ 

Enghreifftiau o ‘Af’

Ceir 332 enghraifft o Af.

Dangos pob enghraifft

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Af…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Af….

afael
afaen
afal
afaldỽf
afans
afar
afarỽy
afel
afi
afiachus
afiachuster
aflach
aflacheu
aflan
aflanweithrỽyd
aflawen
aflaỽen
aflaỽn
aflech
afleindẏt
aflem
afles
aflessu
aflev
aflewenyd
afloch
aflondywch
aflonyd
aflonyda
aflonydej
aflonydho
aflonydu
aflonydut
aflonydv
aflonydvch
aflonydwch
aflonydỽch
afluneideit
afluneidet
aflunyeid
aflwydyannus
aflỽyd
aflỽydyannus
aflỽydyannussach
afon
afonoed
afonẏd
afrangei
afranghei
afranghet
afrat
afregi
afreit
afreityach
afren
afrengi
afreol
afreolas
afreolawdyr
afreolder
afreolet
afreoli
afreolus
afric
africa
afrool
afrỽyd
afu
afual
afulan
afulannweithrỽyd
afuleỽenyd
afulonyda
afulonydỽch
afuu
afuyn
afuẏr
afval
afvlan
afvlannweithwẏd
afvlonẏdwch
afwyn
afyachus
afylonydvch
afyr
afyrlladenn
afỽ
afỽon
afỽyn
afỽyneu
afỽynn
afỽynnev

[117ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,