Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
ð… ða  ðe  ði  ðo  ðr  ðu  ðw  ðy 
ðy… ðyg  ðyl  ðyn  ðyu  ðyw 
ðyu… ðyued 

Enghreifftiau o ‘ðyued’

Ceir 4 enghraifft o ðyued.

LlGC Llsgr. Peniarth 20  
p.68:1:25
p.77:2:10
p.80:1:11
p.82:1:23

[104ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,