Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
s… Sa  Se  Su  Sw  Sy  Sỽ 
sa… Sae  Saf  San  Sarh  Sau  Saỽ 
sarh… Sarha 
sarha… Sarhae  Sarhah  Sarhau 
sarhae… Sarhaer  Sarhaet 

Enghreifftiau o ‘sarhaet’

Ceir 42 enghraifft o sarhaet.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.2r:17
p.2v:3
p.2v:18
p.3r:5
p.3r:16
p.5v:6
p.5v:7
p.5v:8
p.5v:11
p.5v:13
p.5v:18
p.7r:12
p.9v:8
p.13r:6
p.18v:18
p.23r:17
p.23v:14
p.24r:1
p.24r:2
p.24r:9
p.24v:5
p.24v:8
p.24v:11
p.25r:13
p.25v:7
p.25v:10
p.26v:18
p.27r:5
p.27r:8
p.27r:9
p.27r:15
p.27r:18
p.28r:1
p.28r:3
p.40v:15
p.41v:3
p.41v:5
p.41v:7
p.57v:15
p.61r:12
p.61r:13
p.61v:4

[41ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,