Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 25v

Llyfr Cyfnerth

25v

et y neb ae beichoges y gwerth kyfreithaỽl
Gwerth magu ulỽy +[ yr arglỽyd.
dyn yỽ crys a pheis a mantell a| ph+
enlliein. A dỽy esgit. A buỽch a charre+
it or yt goreu ar tir y gỽr. A phadell
troedaỽc. Pedeir bu a| phedwar ug+
eint aryant a| telir yn sarhaet teulu+
ỽr os o hynny yd| ymardelỽ. Or byd te+
ulu ỽr breyr teir bu a telir yn| y sarha+
et nyt amgen tri buhyn tal·beinc. ~
Nyt a galanas yn ol teuluỽryaeth.
TRi aelaỽt ar dec ys Gwerth aelo+
syd y dyn yn un werth y deu dyn.
deu lygat. Ae deu glust gan golli eu
clybot. Ae tywyn*  ae dỽy weus.
Ae dỽy laỽ. Ae deu troet ae geilleu
chwe bu a chweugeint aryant a
telir dros pob un o·honunt. Or try+