Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
T… Ta  Te  Ti  To  Tr  Tu  Ty  Tỽ 
Tu… Tub  Tud  Tum  Tur 

Enghreifftiau o ‘Tu’

Ceir 9 enghraifft o Tu.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.25r:1
p.25r:2
p.56r:2
p.56r:4
p.71v:13
p.71v:16
p.71v:19
p.72r:1

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Tu…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Tu….

tubyst
tudet
tumon
turnen

[51ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,