Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 56r

Llyfr Cyfnerth

56r

galỽ y neithaỽr attaỽ. Ac ennynu can+
nỽylleu a llad y chrys or tu drachefyn
iddi yn gyuuỽch a| thal y phedrein
ac or tu rogddi yn gyuuỽch a gwar
y chont. kyfreith. tỽyll·uorỽyn yỽ hynny
ae hellỽg ar hỽrd hỽnnỽ heb diuỽyn idi.
TRi dyn y telir galanas udunt ac
ny thalant alanas y neb. Arglỽyd
Canys idaỽ ef y daỽ trayan pob gala+
nas. Eil yỽ penkenedyl Canys ỽrth
  y ureint ef y telir galanas y
karant. Trydyd yỽ tat Canys rann
a| daỽ idaỽ ef o alanas y uab nyt am*
no cheinaỽc Canyt kar y uab iddaỽ
ac ny dylyir un ohonunt ell tri o ala+
TRi dyn yssyd ryd udun[ nas.
kerdet ford. A dieithyr ford. Ef+
feirat y ouỽy claf y gyt ae gennat