Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
S… Sa  Se  Ss  Su  Sy  Sỽ 

Enghreifftiau o ‘S’

Ceir 40 enghraifft o S.

LlB Llsgr. Cotton Titus D IX  
p.2r:6
p.13v:13
p.15r:7
p.23r:23
p.24r:25
p.25v:4
p.27v:10
p.28v:5
p.28v:21
p.31r:7
p.31v:13
p.36r:13
p.36r:20
p.36r:21
p.38v:22
p.39r:12
p.39r:23
p.39v:1
p.39v:10
p.39v:24
p.42v:4
p.42v:21
p.44r:11
p.44v:4
p.44v:8
p.45v:22
p.47v:6
p.47v:7
p.53v:6
p.58r:8
p.58v:21
p.62r:8
p.65v:3
p.69r:26
p.72r:11
p.83r:3
p.84r:24
p.84r:26
p.84v:15
p.87v:24

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘S…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda S….

saeth
safho
safuo
sant
sarhaeir
sarhaet
sarhao
sarhau
sarhav
sauent
sef
sefydlaỽc
segyrffyc
seic
seif
seinho
seith
seithuet
sened
serch
seuyll
seyc
ssauant
ssaỽl
sul
sur
symut
symutter
synnhỽyraỽ
synnỽyr
sỽch
sỽed
sỽlgỽynn
sỽllt
sỽmervarch
sỽyd
sỽydauc
sỽydaỽc
sỽydeu
sỽydogyon
sỽydogyonn
sỽydur
sỽydỽr
sỽydỽyr

[93ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,