Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
ỽ… ỽa  ỽd  ỽe  ỽn  ỽo  ỽr  ỽy 
ỽy… ỽyb  ỽyd  ỽyf  ỽyl  ỽyn  ỽyp  ỽyr  ỽys  ỽyth  ỽyy 
ỽyp… ỽype  ỽypo 
ỽypo… ỽypont 

Enghreifftiau o ‘ỽypo’

Ceir 3 enghraifft o ỽypo.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.9v:15
p.74r:14
p.74v:7

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘ỽypo…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda ỽypo….

ỽypont

[20ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,