Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 74r

Llyfr y Damweiniau

74r

o uorỽyn dỽyn treis arnei. Ar gỽr yn
gwadu. A dywedut o·honi hitheu  O+
ny dugost ti treis arnaf i. Morwyn ỽyf
i etwa. Ac sef a| uarn y kyfreith. y hedrych ac
sef ae hedrych yr edling. O deruyd idaỽ y cha+
ffel yn wreic ny digaỽn ef gwadu. Ac y+
na Talet y gỽr a| dywaỽt hi arnaỽ y thre+
issaỽ y chowyll ae hỽynebwerth idi ae
hamobyr yr arglỽyd. Os keiff ynteu
hi yn uorỽyn. Bit hitheu ar ureint
morwyn. Ac na chollet y breint yr y
hedrych. O deruyd dỽyn treis ar uorwyn
ac yn| y treis honno caffel ohoni ueicho+
gi ac na ỽypo hi pỽy y tat. yr arglỽyd
yn mynu ammobyr. A| hitheu yn dywe+
dut na dylyir idi. Canys treis a| ducpỽ+
yt arnei. Ac na dylyir y un wreic y dy+
ker treis arnei talu amobyr. Sef a dy*+