Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 30r

Peredur

30r

117

E *fraỽc iarll bioed iarllaeth ẏn
ẏ gogled a|seith meib oed idaỽ
ac nẏt o|e gẏfoeth ẏn benhaf ẏd
ẏmborthei efraỽc namẏn o tỽrnei+
meint ac ẏmladeu a rẏueloed. ac
ual ẏ maẏ mẏnẏch ẏ|r neb a ẏm  ̷ ̷+
ganlẏno a rẏuel ef a|las. ac ef a|
chwe|meib a|r seithuet mab idaỽ
peredur ẏ gelỽit. a ieuhaf oed
hỽnnỽ o|ẏ seith|meib nẏd oed oet
ẏdaỽ uẏnet ẏ rẏuel nac ẏmlad
pei oet ef a|ledit ual ẏ llas ẏ tat
a|ẏ urodẏr gỽreic kẏmen ẏstrẏ  ̷ ̷+
ỽẏs oed ẏn uam idaỽ. medẏlẏaỽ
a|ỽnaeth am ẏ mab a|ẏ gẏuoeth.
Sef a|gauas ẏn ẏ chẏghor fo a|r
mab ẏ ẏnialỽch a|diffeithỽch ac
ẏmadaỽ a|r kẏuanned neb nẏ
duc ẏn|ẏ chetẏmdeithas namẏn
gwraged a meibon a dynẏon
didraha diwala nẏ ellẏnt ac nẏ
ỽedei udunt nac ẏmladeu na
rẏueloed nẏ lẏwassei neb ẏn|y
clẏỽei ẏ mab kẏmỽẏll na meirch
nac arueu rac dodi ẏ urẏt ohonaỽ
ar·nadunt ac y|r forest hir beunẏd
ẏd ai ẏ mab ẏ chware ac ẏ daflu
a gaflacheu kelẏn. a|diwarnaỽd
ef a ỽelei kadỽ geifẏr oed ẏ uam
a|dỽẏ ewic ẏn agos ẏ|r geifẏr se  ̷+
uẏll a rẏuedu a|ỽnaeth ẏ mab
gỽeled ẏ dỽẏ hẏnnẏ heb gẏrn
a|chẏrn ẏ bob un o|rei ereill. a thẏ  ̷+
bẏgu eu bot ẏn hir ar goll. ac am
hẏnnẏ rẏ|golli eu kẏrn o·nadunt.
ac ẏ tẏ a|oed ẏmhen ẏ forest ẏ|r

118

geifẏr o uilỽrẏaeth a|ffedestric
ef a gẏmhellaỽd ẏr ewiged ẏgẏt
a|r geiuẏr ẏ mẏỽn. ef a|doeth drach  ̷ ̷+
euẏn adref uẏ mam heb ef peth
rẏued a weleis i ẏghot. Dỽẏ o|th
eifẏr gỽedẏ rẏ|uẏnet gỽẏlltineb
ẏndunt a|rẏ|golli eu kẏrn rac
hẏt ẏ buant ẏ|gwẏllt dan ẏ coet.
ac nẏ chafas dẏn o gẏstec mỽẏ
noc a gefeis i ẏn eu gẏrru ẏ|mẏỽn.
ar hẏnnẏ kẏfodi a|wnaeth paỽb
a|dẏuot ẏ edrẏch. a|phan welsant
ẏr ewiged. rẏfedu ẏn vaỽr a|or  ̷ ̷+
ugant bot o wilỽraeth na fedes+
tric gan neb megẏs ẏ gallei ẏ
gordiỽes. a diwarnaỽt ỽẏnt
a welẏnt tri marchaỽc ẏn dẏ+
fot ar hẏt marchaỽcford gan
ẏstlẏs ẏ forest. Sef oedẏnt.
Gỽalchmei uab gỽẏar. a|gỽeir
uab gỽestẏl. ac owein uab urẏ+
en. ac owein ẏn kadỽ ẏr ol.
ẏn ẏmlit ẏ marchaỽc a|ranas+
sei ẏr aualeu ẏn llẏs arthur.
Ẏ mam heb ef beth ẏỽ ẏ rei
racco. egẏlẏon uẏ mab heb hi
ẏd af|i ẏn agel ẏgẏt ac ỽẏnt
heb·ẏ peredur. ac ẏ|ford ẏn
erbẏn ẏ marchogẏon ẏ deuth.
Dẏwet eneit heb·ẏr owein
a|weleist|varchauc ẏn mẏnet
ẏma heibaỽ aẏ hediỽ aẏ doe.
Na ỽn heb ẏnteu peth ẏỽ ma+
rchaỽc;  rẏỽ beth ỽẏf inheu
heb·ẏr owein. bei dẏwettut
ti imi ẏr hẏn a ofẏnhỽn ẏtti

 

The text Peredur starts on Column 117 line 1.