Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhyddiaith Gymraeg 1300–1425

Gwefan sy’n cyflwyno corff chwiliadwy o ryddiaith yr oesoedd canol yw hon.

Gellwch weld cynnwys 54 o lawysgrifau yma: rhyw 2.8 miliwn o eiriau.

Mae’r llawysgrifau’n ymgorffori dros gant o destunau. Mae llawer o’r rhain i’w cael mewn mwy nag un llawysgrif ac maent wedi eu rhannu yn nifer o genres.

Gellir chwilio am eiriau er mwyn cael gweld a ydynt yn digwydd mewn llawysgrif benodol neu yn y corff yn gyffredinol. Mae’r rhestr eiriau yn fynegai i holl eiriau’r corff.

Cynhwysir hefyd fanylion am y prosiect a’r confensiynau a ddefnyddiwyd wrth amgodio’r testunau.