Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
y… Ych  Yd  Yg  Yh  Ym  Yn  Yng  Yr  Ys  Yt  Yth  Yu  Yw  Yỽ 
ys… Ysc  Ysg  Ysp  Yss  Yst 

Enghreifftiau o ‘ys’

Ceir 3 enghraifft o ys.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.25v:12
p.72v:4
p.72v:19

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘ys…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda ys….

yscolheic
ysgar
ysgei
ysgeueint
ysgrybyl
ysgub
ysgubaỽr
ysgubedic
ysguboryeu
ysparduneu
yspeilher
yspeilyaỽ
yspeit
yspysrwyd
yssant
ysso
yssont
yssyd
ystabyl
ystalỽyn
ystauell
ystauellaỽc

[37ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,