Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
w… Wa  We  Wi  Wl  Wn  Wr  Wy 
wn… Wna  Wne  Wni 
wne… Wnei  Wnel  Wneu 
wneu… Wneuthur 

Enghreifftiau o ‘wneuthur’

Ceir 13 enghraifft o wneuthur.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.1r:17
p.1v:4
p.1v:5
p.8v:11
p.11r:14
p.14r:14
p.51v:1
p.51v:18
p.63v:11
p.64r:10
p.70v:18
p.77r:22
p.78r:22

[50ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,