Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
w… Wa  We  Wi  Wl  Wn  Wr  Wy 
wn… Wna  Wne  Wni 
wna… Wnae  Wnan  Wnath 

Enghreifftiau o ‘wna’

Ceir 6 enghraifft o wna.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.2r:17
p.10v:6
p.33v:11
p.42r:12
p.42v:3
p.69r:15

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘wna…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda wna….

wnaeth
wnaethant
wnant
wnathoed

[29ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,