Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
th… Tha  The  Thi  Tho  Thr  Thy 
tha… Thal  Than  Thar  That  Thay 
thal… Thala  Thale  Thalu 

Enghreifftiau o ‘thal’

Ceir 10 enghraifft o thal.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.27v:18
p.36r:5
p.36r:17
p.41r:5
p.42r:6
p.56r:3
p.62r:3
p.62r:5
p.62r:7
p.66v:6

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘thal…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda thal….

thalant
thalei
thalet
thalu

[24ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,