Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
r… Ra  Re  Ri  RJ  Ro  Ru  Rw  Ry  Rỽ 
ro… Rod  Rodd  Rog 
rod… Rode  Rodh  Rodi  Rody 
rodi… Rodir  Rodit 

Enghreifftiau o ‘rodi’

Ceir 5 enghraifft o rodi.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.58r:10
p.59v:15
p.65r:2
p.65v:1
p.69v:15

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘rodi…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda rodi….

rodir
rodit

[100ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,