Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
ll… Lla  Lle  Lli  Llo  Llu  Llw  Lly  Llỽ 
llỽ… Llỽd  Llỽg  Llỽy 
llỽd… Llỽdỽn 

Enghreifftiau o ‘llỽdỽn’

Ceir 10 enghraifft o llỽdỽn.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.11r:9
p.16r:6
p.39v:16
p.40r:1
p.40r:10
p.40r:12
p.40r:14
p.40v:1
p.49r:4

[31ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,