Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
ll… Lla  Lle  Lli  Llo  Llu  Llw  Lly  Llỽ 
llỽ… Llỽd  Llỽg  Llỽy 

Enghreifftiau o ‘llỽ’

Ceir 15 enghraifft o llỽ.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.21r:13
p.21r:15
p.21r:18
p.39v:18
p.40r:13
p.42r:9
p.46r:13
p.46r:16
p.53r:12
p.58r:10
p.59v:5
p.59v:15
p.69r:16
p.69v:3
p.74v:4

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘llỽ…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda llỽ….

llỽdỽn
llỽgỽr
llỽygus
llỽyn
llỽyr

[23ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,