Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
j… Ja 
ja… Jar  Jaỽ 
jaỽ… Jaỽn 

Enghreifftiau o ‘jaỽn’

Ceir 9 enghraifft o jaỽn.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.9v:10
p.25r:11
p.27r:15
p.28r:3
p.47r:14
p.62r:18
p.63v:4
p.75v:15
p.76v:8

[24ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,