Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
d… Da  De  Di  Do  Dr  Du  Dw  Dy  Dỽ 
di… Dia  Dich  Did  Die  Dif  Diff  Dig  Dih  Dil  Dill  Dim  Din  Dio  Dir  Dis  Diu  Diw  Diỽ 
diw… Diwa  Diwe  Diwy 
diwe… Diwed  Diweth 
diweth… Diwethaf 

Enghreifftiau o ‘diwethaf’

Ceir 12 enghraifft o diwethaf.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.4r:6
p.4r:9
p.4v:5
p.4v:12
p.4v:17
p.5r:2
p.5r:7
p.5r:18
p.20r:6
p.21r:17
p.39r:10
p.63v:14

[32ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,