Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
T… Ta  Te  Ti  To  Tr  Tu  Ty  Tỽ 
Tr… Tra  Tre  TRi  Tro  Tru  Trw  Try  Trỽ 

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Tr…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Tr….

tra
trachyrchell
trae
traenei
traethassam
tranoeth
trayan
trayanwerth
trayna
traỽher
traỽsgỽydỽr
trech
tref
trefgord
treis
treissaỽ
treisser
treisso
treissỽys
tremyco
treulho
tri
tric
tricyo
troedaỽc
troet
troetued
trorud
trosteu
trothỽy
trothỽyeu
trugared
trugarhaa
trugein
trugeint
trullyat
trwy
trychir
trychu
tryde
tryded
trydeweith
trydyd
trydydyd
trydydyn
trymhet
tryuyssic
trywyr
trỽy
trỽydaỽ
trỽydet
trỽyn

[28ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,