Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
Th… Tha  The  Thi  Tho  Thr  Thy 

Enghreifftiau o ‘Th’

Ceir 2 enghraifft o Th.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.58v:1
p.70r:2

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Th…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Th….

thal
thalant
thalei
thalet
thalu
than
tharaỽ
tharỽ
that
thayaỽc
theil
their
theithi
thelir
thelyn
theruyn
thi
thir
tho
thor
thorret
thorri
thra
thraet
thrayan
threfneu
threftadaỽc
threissaỽ
thri
thriugein
throet
thrugein
thrugeint
thrychant
thrywyr
thycy
thyget
thygu

[58ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,