Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
ỽ… ỽa  ỽd  ỽe  ỽn  ỽo  ỽr  ỽy 
ỽr… ỽra  ỽre  ỽrth  ỽry 
ỽrth… ỽrtha  ỽrthe  ỽrthi  ỽrthl  ỽrtho  ỽrthr  ỽrthu 
ỽrtha… ỽrthaỽ 

Enghreifftiau o ‘ỽrthaỽ’

Ceir 6 enghraifft o ỽrthaỽ.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.13v:5
p.17v:15
p.36v:7
p.59r:18
p.60v:7
p.61v:7

[51ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,