Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 9 – tudalen 26r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

26r

ar vyrder nyt oyd vỽy y tygyei yr paganyeit
eu harueu heyrn no gỽiscoyd lliein y ymdiff+
ryt rac arueu y ffreinc. Ac ar hyny oliuer
a ymorelwis a|y gedymdeithon ac a|y canmo+
les val hyn. da yỽ yn gỽyr ni heb ef. A gar 
nyt ydiỽ o·nadunt yn ymgyrhaydu a brỽy+
draỽ mi a atwen gleỽder ganedic eu gỽlat
yndunt. Ac ar hyny engeler o wasgỽyn a
duc ruthur y ar varch kadarn y vn o|r pagan+
nyeit a gleif o|y laỽn nerth yny torres y tar+
yan ar lluryc a|thrỽydaỽ ynteu berued a|y
vỽrỽ yn vn cỽymp o|y gyfrỽy yr llaỽr yn ua+
rỽ. Ac yn ol hỽnnỽ rodi cỽymp y gedymdeith
arall idaỽ yn varỽ a|y ganhebrỽg val hynn.
Ymdiret yr aỽr hon y vahumet val hyn y
keidỽ ef ac y amdiffyn y rei eidaỽ ef. kymer
dy gyfloc yr aỽr hon yn vffern am wassna+
ythu yr teu arglỽyd hỽnnỽ. Deu oyd etwa
yn seuyll o|r deudec gogyuurd y paganneit
margarit a cernub ac hỽynteu a lywyassant
eu llu yn erbyn y ffreinc. Y margarit hỽnnỽ
y marchaỽc goreu oyd. tec oyd ynteu a de+
ỽr ac ymyscaỽn a chyfrỽys ar y varch lly+
wyaỽ march kadarn a oruc a|chyrchu oliuer
a gossot arnaỽ a gleif yn|y daryan yny dyll+
ỽys y daryan hyt ar y lluryc diogel ac nyt
argyuedỽys yr lluryc namyn torri yna y
wayỽ gan y mỽn a dodi y gorn ỽrth y eneu
ac o|sein y corn galỽ y paganyeit yr vrỽydyr.