Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 9 – tudalen 12v

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

12v

Ac odyna dodi gaỽr a orugant hỽy yll deu y
ar vynyd llewenyd ar holl lu yn eu hol hỽynteu
yn gyfun a dodyssant aỽr. Ac ar hyny ger+
eint a gerrard y gedymdeith ar dinioth a|
gyrchu megys yn gyuun a|y vrathu o vn on+
adunt yn|y daryan ar llall yn|y lluryc a|thor+
ri eu deu wayỽ y gyt yndaỽ a|y vỽrỽ y ar y
varch yn varỽ. Ac ar hyny y lladaỽd tỽrpin
archescob eu dewin yr hỽn a dỽyllỽys y dewin+
dabayth y agheu yna. Ymlad a orugant y
deu lu yn anhebic hagen y neill yn llad ar llall
yn diodef eu llad. Ac yn llauuryaỽ y amdiffyn
rac eu llad. Rolond ac oliuer ar archescob
yn glutau ac ỽynt ar deudec gogyuurd ar
ffreinc ereill. heb orffowys yn tannu y bydi+
noyd gỽrthỽyneb. A phan|welas y pagany+
eit nat oyd neb ryỽ amdiffyn na brỽydyr
na chedernyt nac arueu a|tyckyei udunt
rac eu llad. y kymeryssant y ffo y hun yn di+
ogelaf medeginnyayth udunt rac agheu a
dangos eu keuyn yr ffreinc. Ac adaỽ y mays.
Ac eu hymlit a oruc y budygolyon udunt 
heb damunaỽ carchyroryon o neb onadunt
amgen no thrỽy eu hagheu. A llawen or+
awenus vu y ffreinc o gaffayl y vudugolyayth
gyntaf. Ac eissoys y dyghetuen a gymys+
gỽys petheu gỽrthỽyneb y vrỽyn honno 
canys gỽrthrymder gelynyon o newyd a
doyth atadunt yn diarỽybot y rei a oyd