Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 8 rhan ii – tudalen 7

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

7

byrdev. Ac or neilltv yr nevad y rodet cyarlymaen ay
niver. Ac or tv arall hv gadarn ay niver. Ac yn nessaf
y|hv yd eistedawd y|vrenhines. Ac yn nessaf idi hithev
y merch yr honn ny ellit y|chyffelybv a nep or byt o bryt
a thegwch yn|y hoetran. Ac yna y|rodes oliuer y olwc
ar y vorwyn  yny oed gyflawn oy charyat ac yn dam  ̷+
vnaw y|bot gyt ac ef yn ffreinc val y|gallej caffel y|dam  ̷+
vnet ay ewyllys ohonej. Ac nyt oed hawd y nep kyfrif
nar gniver anrec a|oed yno nar gniver gwirawt nar
gniver amryw drythyllwc ac essmwythder a|oed yno. Na
chlust y warandaw Na thauawt y draethv Na llygat y|we  ̷+
let ygniver amryw drythyllwc a|oed yno. Ac nyt ae kre  ̷+
ttej onyt ay gwelej. Chwaraev y|chwaraedigyon. kywy  ̷+
dolyaeth yr kywydolyon. Angklywedigyon vessvrev gein  ̷+
nyadaeth. Ac amryw geluydodev organ val y|gwelit vdunt
ev bot e|hvn yn llavvryaw grym y|geluydyt hi e|hvn. Pan
dar·vv vdunt bwytta a noethi y|byrdev a|chyuodi y rej
kyntaf yna y|kymyrth yr ysgwieryeit ev llettyev a
gwrtheith ev meirch ac ev hebrannv yn diwall ehela  ̷+
eth. A ffan gyuodes y brenhined ar gwyrda y ar y byrdeu
Hv gadarn a ganhebryngws cyarlymaen ay deudec
gogyvvrd y|ystauell ysgyualaf. A hir a blin oed datkanv
gweith yr ystavell cany oruc dynyawl ethrylith eiryoet
y|gyffelyb. Ny buassej diffic goleuat yndi eiryoet nos mwy
no dyd canys kolouyn evreit a|oed yndi ac yn|y ffenn yd
oed maen karbwnculus yn dydhau yn wastat pan darffei
y dyd. Ac yndi heuyt yd oed deudeng wely o lattwn dinev  ̷+
edic yn dogyn ev hardet o bali a|fforffor a|ssyndal. Ar trydyd
gwely ar dec yn ev perued hep amryw wwyn yndaw am  ̷+
gen noc evr a mein gwerthuawr. Ac ar hwnnw dillat
a oed adas yr ryw defnyd a|oed adanaw. Ac yr gwely hw  ̷+
nnw yd aeth cyarlymaen. Ar deudec gogyvvrd a|aeth yn|y
gwelyev ereill. A gwassanaethwyr a oed arnadunt yn hei  ̷+