Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 8 rhan i – tudalen 41

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

41

net y|ymbrovi ac ef. Ac o|gennat cyarlymaen ef a|doeth
rolant attaw ac ouynawc  
 oed cyarlymaen am rolant y|nej rac meint y|karej
A gwediaw duw a|orvc ef gan rolant. Ar kawr a|doeth ar ro  ̷+
lant ay ysgyluu a|orvc ay law deheu val y|kymerassej y|lleill.
ay dodi y rythaw ar goryf. A|dwyn y|varch yn|y llaw arall
idaw erbyn y|awwyn. Ac ual yd oed yn kyrchv y|kastell ar ol
gan  yn ymdiryet yn duw. rolant a|ymeueilis ac ef erbyn
y|vrevant ac ay hymchwelws draygeuyn yny vvant yll dev
yr llawr. Ac yn gyflym y|kyvodassant ac yd esgynnassant ev
meirch ac ymffvst yn dichlyn a orvgant a|deu gledyf. Kledyf
rolant a|elwit durendard ac a|hwnnw y|trewis ef march y
kawr yny vyd yn deu gelwrn. Ac wedy bot farrakut ar y|draet
a chledyf noeth yn mynnv taraw rolant. Rolant ay kyrchws
yntev ac ay trewis ar y|breich yd oed y|kledyf yny vyd y|kledyf
yr llawr hep argywed namyn hynny. Ac wedy syrthyaw y|kle  ̷+
dyf keissyaw a|orvc ffarrakvt ay dwrn taraw rolant ac nys
kauas namyn taraw y|varch yn|y dal yny digwydws y
march yn varw or vn|dyrnawt hwnnw. Ac odyna yll dev
yd aythant y|ymffvst ac ev dyrnev ac a|mein hyt nawn. A|ffan
yttoed y|dyd yn gwrthucherv erchi a|orvc farrakut kyngreir
y|ymlad hyt trannoeth. Ac eu dyuot trannoeth yr vn lle hep
na meirch na gwaywyr. Ac ar hynny y|trigassant. Ar kynn
vore drannoeth y doethant yr vn lle a|chledyf a duc farrakut
ac ny dygrynnoes idaw dim o|hynny. A throssawl a|duc rolant
ganthaw hirgam mawr troedic y ymdiffryt rac kledyf ffa  ̷+
rrakut Ac y|gyuogj yr anghenvil hwnnw ac ef. ac a gauayl
vein anysgoget ev meint a|oed ger ev llaw y|trawej anvat
dyrnodyev arnaw ac nyt argywedej idaw dim. Ac yuelly
y|bvant yny vv hanner dyd yn ymgyvogj. Ac yna yd erchis
y|kawr y adu y gysgv. A rac syberwet oed rolant gadu idaw
kysgv a orvc a rodi karrec adan y|benn val y|bej lonydach
idaw.