Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 7 – tudalen 17r

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

17r

53

o|dywyssogyon yssyd yn raculaenv A th  ̷+
ewet y|bydined yn ol Ac yna y|dymchw  ̷+
elawd y|brenhin ar y|niver ac eu dysgv y
gerdet yn ryolus val na orthrymit wy  ̷+
nt nac eu meirch o|angyvartal ymdeith  ̷+
iev yny vv adawedic freinc a|byrgwyn
a|r almaen a|groec a|hwngri heb nep a|ve  ̷+
idyei nac a|allei eu llesteiriaw Ac yn|y diw  ̷+
ed wynt a|doethant gaeruselem Ac a|orug  ̷+
ant eu pererindawt yn anrydedus ac eu ho  ̷+
ffrymeu val y|gwedei Ac odyno kymryt ev
lletyev val y|raglydei eu hanryded y|wyr
kyvvrd ac wynt A ffan doeth y|bore dranoeth
y|brenhin a|y niver a|gerdassant parth a|myn  ̷+
yd oliver Ac yna y daethant y|r eglwys y|r
lle y|kredir prydu oc an arglwyd ni y|pader
Ac yno yd oed deudec estedua* y|r deudec
ebostol pan brydawd ef y|pader A|r dryded
ar dec yg kymherued y|lleill yr honn a|vv est*  ̷+
edua y Jessu grist A|ffarth a|r kadeiriev kys  ̷+
egredic hynny y|doeth y|brenhin Ac eiste a
oruc yn|y gadeir berved a|r deudec gogy  ̷+
vvrd yn|y lleill o bop tu idaw Ac ar eu hol
o bell y doeth idew o|r dinas a|ffan doeth
y|r eglwys ac eu gwelet yn eiste yn|y
kadeirieu ovynhau a|orvc ac ymlithraw
allan ac yn ovynawc ymlithraw ac ad  ̷+
daw yr eglwys a|dyvot yn gyvlym y|r
lle yd|oed y petriarch a|oruc yr idew Ac
ervynnyeit y|r pedriarch y|vedydyaw a|dy  ̷+
wedut a|oruc welet crist a|y deudec ebostol
A|thyrru a|wnaeth niveroed y|dinas pan
vedydywyt yr idew Ac odyna y kerdawd
holl gynvlleitva y|dinas ygyt a|r petri  ̷+
arch gan brssessio* parth a|r eglwys a|d+

54

ywetpwyt vchot gan emynnev a|chy+
wydolyaethev A ffan weles cyerlys y vydin
honno yn kyrchv yr eglwys a|r pedriarch
yn eu blaen yr hwnn y|dangossei y|abit y
vot yn bedriarch Kyvodi a|oruc cyerlys
a|y deudec gogyvvrd racdaw a|noethi ev
pennev a|mynet dwylaw mwnwgyl yn
vvyd ystyngedic ac erchi y|vendith A|chan
dirvawr ryvedawt y|pedriarch a|ovynnawd
herwyd gwelet y|ardvnyant a|y anryded pwy
oed ac o|ba le yd|adoed a|ffa|le yd|ei a|r sawl
niveroed hynny; cyerlys wyf. i. heb ef ac
o|ffreinc pan wyf a|brenhin y lle honno wyf
Ac wedy yd|adolwyf yved vy arglwyd Mi
a|arvaethaf vynet y|ymwelet a|hv vrenhin
cors·dinobyl a gigleu y|orhoffder a|y glot
yr hwnn onyt kristiawn da a|ystyngaf
y|gristonogaeth ac a|y dofaf val y|dofeis
ac yd|ystyngheis hyt hynn deu·dec brenhin
anffydlawn Ac yna yd|adynabv* y|petri  ̷+
arch ar y|gynyrcholder a|y anryded y|vot
yn vrenhin ac o glybot. dywetvt wrthaw
yn ymadrawd vchel gan lewenyd Gw  ̷+
ynvydedic vrenhin wyt a|mawrhydic
dy arvaeth a|th|wethredoed*.  Val hynny
y|gwledychir ar* y|deuir er dyyrnas ny diff  ̷+
ic vyth A|diamheu yw bot yn deilwng
kyvryw vrenhin a|thydi eiste yn|yr argl  ̷+
wydiawl gadeir yr honn nyt eistedawd dyn
yndi namyn tydi wedy an|arglwyd ni
can|nyt oed deilwng y|nep eiste yndi ac ny|s
arveidiawd nep hi namyn tydi onyt y|had  ̷+
oli o bell y|wrthi yn vvyd Ac am hynny
y|th elwir o hynn allan yn vwy noc vn bre ̷+
hin o|r holl vrenhined canys o veint dy|weith+
redoed