Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 6 rhan iv – tudalen 19

Geraint

19

ar traỽs y teyrnas. A threigyl·gỽeith yd|oed arthur yn dala
llys yg kaer llion y sulgỽyn. nachaf yn dyuot attaỽ ken  ̷+
nadeu doethprud dysgeticlaỽn ymadraỽdlym. Ac yn
kyfarch gỽell y arthur. Duỽ a rodho da iỽch heb·yr arthur a
graessaỽ duỽ ỽrthyỽch. Ac o py le pan doỽch·i. Pan doỽn
arglỽyd heb ỽy o gernyỽ. A chennadeu ym attat ygan
erbin. Mab. Custenhin dy ewythyr. A|th annerch y gantaỽ
val y dyly ewythyr annerch y nei. Ac val y|dyly gỽr an  ̷+
nerch y|arglỽyd. Ac y venegi y vot ef yn amdrymu ac yn
dynessau ar heneint. A|e kyttiryogyon o ỽybot hynny
yn kamteruynu ac ef. Ac yn chwenychu y tir a|e gyfoeth
Ac adolỽyn itti arglỽyd y mae erbin ellỽg Gereint y vab y ga  ̷+
dỽ y|gyfoeth ac y ỽybot y teruyneu. Ac yn menegi idaỽ
y|mae bot yn well idaỽ treulaỽ blodeu y ieuenctit a|e de  ̷+
ỽred yn kynhal y teruyneu e hun. noc yn tỽrneimeint
diffrỽyth. kyt kaffo clot yndunt. Je heb·yr arthur eỽchi
y|diarchenu. A chymerỽch aỽch bỽyt. A byryỽch aỽch blin+
der y arnaỽch. A chyn aỽch mynet ymdeith atteb a gef  ̷+
fỽch. Ac uelly y gỽnaethant. Ac yna medylyaỽ a|oruc. arthur.
nat oed haỽd gantaỽ ellỽg Gereint. y ỽrthaỽ nac o vn llys ac
ef. Nyt oed haỽd gantaỽ ynteu na thec lludyas y kefyn  ̷+
derỽ y gynhal y gyfoeth ac y|gadỽ y|teruyneu. kany all  ̷+
ei y tat eu kynhal. Nyt oed lei gofal gỽenhwyuar a|e hiraeth
hi a|r holl wraged a|r holl vorynyon rac mynet enyd y
ỽrthunt. y dyd hỽnnỽ a|r nos honno a|treulassant trỽy
diwallrỽyd o pop peth. Ac arthur a venegis y ereint. ystyr y ke  ̷+
nadỽri a dyuodyat y kenadeu o gernyỽ hyt yno. Je heb+
y Gereint. yr a del nac o les nac o afles imi arglỽyd o hynny;