Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 95v

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

95v

145

a phali. a phorphor. a|r try+
dyd gỽelar dec oed yn eu per+
ued ỽyntev heb amryỽ vỽyn
ydan yndaỽ amgen noc eur.
a|mein gỽerthuaỽr. ac ar
hỽnnỽ y|dillat oed adas y|ryỽ
defnyd oed y·danaỽ. Brenhin
freinc a|aeth y|r gỽely perued.
a|g deudec gogyuurd a|aeth+
ant y|r gỽelyev ereill. a gỽas+
sannaethỽyr a|oedynt yn heil  ̷ ̷+
aỽ gỽin arnunt ar eu gỽelyev.
  Yn drỽs yr ystauell yd oed odi+
eithyr maen maỽr. a|cheued  ̷ ̷
yndaỽ. ac yn hỽnnỽ y gorchy+
mynnỽys hu gadarnn y vn o|e
wassannaethỽyr ymdirgelu.
a gỽarandaỽ ymdidan y|ffreinc
y|nos honno. ac ymdidan a|or  ̷+
uc y|ffreinc yrygtunt e|hu+
nein o|ymadrodyon drythyll
kellỽeirus. Val y|mae gnaỽt
trỽy vaeddaỽt. Ac yna y dyỽat
rolond. nini a|dyỽedỽn hỽary+
ev odidaỽc heno a|ỽnelom avo+
ry rac bronn hu gadarnn. a|e
wyr. Ma|baraf a|hỽaryaf yn
gyntaf heb·y charlymaen. paret
hu gadarn avory gỽiscaỽ dev ar+
veu gỽr. am y kadarnnaf o|e|ỽyr
a|r|pennaduryaf o rei ieueinc.
ac ys·gynnet y|marchaỽc ka  ̷ ̷+
darnaf a gorev a vo gỽiscedic o
deu aruev march. Mi a|draỽaf
a chledyf y|gỽr ar vchaf y|ar  ̷ ̷+
uev y|benn ar vn dyrnnaỽt.

146

trỽy y gỽr a|r march hyt y|lla  ̷+
ỽr yny vo y cledyf hyt gỽayỽ
yn|y dayar o agherd y|dyrnaỽt.
Dy·oer heb y|gỽarandaỽr ys
drỽc y|medraỽd hu gadarnn
lettyv y ryỽ ỽr hỽnn. a|min+
hev a|baraf a·vory pan vo dyd
rodi kanyat yỽch y|vynet ym+
deith. a|hynny a dyỽat y gỽa+
randaỽr yn|y vedỽl val na| ̷
clyỽei neb. [ Gỽare dithev ga+
ru nei heb y brenhin ỽrth rol  ̷+
ond. Mi a|ỽnaf arglỽyd heb·y
rolond. Bennffyccyet hu ga+
darnn heb·y|rolont. fagitot
y gornn ef ymi. a minhev a|do  ̷+
daf lef arnaỽ odieithyr y|dinas.
val y bo kymeint. a chyn aru+
thret y dỽrd. ac na bo dor ar bor  ̷+
th. nac ar ty yn|y dinas. kyt
boet dur pob vn ohonunt. na
bỽynt senigyl oll. ac yny del
y dỽrd hỽnnỽ am benn hu ga  ̷+
darnn e|hun yny diỽrreiho* bleỽ
y|varyf oll a|e noethi o|e dillat.
yny vo briỽedic y gnaỽt oll. ̷
Dyoer heb y|gỽarandaỽr lly  ̷+
ma gellỽeir dy·bryt. ac yn
anadỽyn am vrenhin. a cham
a|ỽnaeth hu lettyỽ y|ryỽ we+
stei hỽnn. Oliuer heb·y rol+
ond gỽary dithev ỽeithonn.
gan gannyat charlymaen
mi a|chỽaryaf. rodet hu ga+
darn y|verch nosỽeith y gyt+
orỽed a|mi. y vorỽyn tec a|ỽel  ̷+