Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 61r

Purdan Padrig

61r

13

pan yntev a a*|ymdiffynno y|vrenhiny+
aeth ef yn gadarnn. ac val na orffer
ef o nerth y rei a ymdraỽant yn|y er+
byn ef. ac na|s tỽyllo gỽarder yntev
yr honn ny thỽyll neb a|ymdireto yn+
di. Pan oed. YweinMarchawc. yna yn eisted e hun
yn arhos ymlad a|dieuyl. ac yn ofyna+
ỽc. yn disymỽth llyma y clyỽei tỽryf
ygkylch y|ty megys kyffro ar yr holl
dyayar. ac nyt oed lei y|tỽrỽf hỽnnỽ
nyt no|chyt bei holl dynyon y dayar.
a holl greaduryeit y|mor. a|r aỽyr o|e
holl allu yn gỽeidi. ac yn ymffust.
ac yn|y kynhỽryf hỽnnỽ pei nat ym+
diffynit o nerth duỽ. ac o dysc y gỽyr
a|e kyghorassei ef diỽethaf. ef a goll+
assei y|synnỽyr. ac ot oed aruthyr
clybot y|tỽryf. aruthrach oed yn ol
hynny idaỽ gỽelet y dieuyl o bop parth
idaỽ heb allu rif ar|y saỽl dieỽl oed
yn ymfrỽst y|r ty. Rei yn furyf dieuyl
ereill yn fur dieuyl anffurueyd. ac
yn|y wat˄aru. ac yn|y gellỽeiraỽ. ac
vegys yr gỽaradỽyd idaỽ yn|y gressau
ac yn|dyỽedut ỽrthaỽ val hynn. dyn+
yon a|ỽassanaethassant yni. ac ny
deuthant attam hyt ỽedy aghev.
Pony dylyỽn ni rodi gỽerth a vo
mỽy yti o anrydedu ohonat ti yn
kytymdeithas ni. yr honn y|gỽyssy+
neitheist|i yn llauuryus yn gymeint
ac ny mynneist|i arhos dyd dy aghev.
namyn y|th uuched rodi dy eneit.
a|th gorff y·gyt yni. Hynn a ỽnaeth+
ost|i mal y caffut tal a|vei voe gen  ̷ ̷+
nym. ni. Titheu a geffy gennym ni
yn amyl yr hynn a hedeist|i can deu+
thost|i yma y diodef poenev dros dy
bechodeu. titheu a geffy genym ni
yr hynn a geissy nyt amgen poen  ̷+
eu. a doluryeu. O mynny ti hagen
ymhoelut gan hynn dy vot ỽrth

14

yn kyghor ni a gỽassanaethu ni
rac llaỽ mal hyt hynn a|ỽnaỽn
yn lle dy gyfarỽs yti dy dỽyn y|r
porth y|deuthost y|myỽn idaỽ yn
didrỽc mal y keffych leỽenyd yn|y
byt etỽa. ac na chollych esmỽy+
thder dy gorff oll o|th yma ynd
aỽr. Hynn a adaỽssant hỽy idaỽ
ef. y|geissaỽ y|tỽyllaỽ. ae o aruth+
der. ae o ofyn. ae o hegarỽch. YweinMarchawc.
gỽr y|grist. ny chyffroes ef nac
o|e haruthter. nac o|e hygarỽch.
y|adu y dỽyllaỽ. namyn o vn ryỽ
vryt trymygu eu haruthter. a|e
hegarỽch heb attep vdunt o dim.
Odyna pan ỽelas y|dieuyl. YweinMarchawc.
yn|y tremygu. Sef a|ỽnaethant
ỽy y achup ef yn aruthyr. a|rỽy  ̷ ̷+
maỽ y dỽylaỽ. a|e traet. a chyỽeir+
aỽ tandaỽt maỽr yn|y ty. ac yn|y
gynnev honno y byrryassant yu
YweinMarchawc. yn rỽym. ac a|bacheu heyrn
y tynnv hỽnt ac yma drỽy y|tan
dan leuein. Pan vyrrỽyt ef gyntaf
yn|y tan. trỽym* oed gantaỽ ef y bo+
en a phan gofaỽys ef dechreu ym+
gytyrnnhau y myỽn duỽ y vren+
hin ef. ac ymgyỽeiraỽ yn arueu
ysprydaỽl milỽryaeth o neỽyd a|ỽn+
aeth. ac ny bu dim gantaỽ y boen.
a phan uu aruthyr gantaỽ y|vot
yn|y tan. y gelỽis enỽ iessu grist.
ac ar hynt y redaỽd ef o|r tan hỽn+
nỽ megys o|r kyrrch kyntaf a|duc
y dieuyl idaỽ. ac val y gelỽis ef enỽ
y gỽaraf iachỽyadyr. ar hynt y|di+
ffodes yr holl gynnev hyt na cheffit
vn ỽrychonen o|hynny. Pan ỽelas
YweinMarchawc. hynny gleỽach uu yn|y vryt
ef. ˄hyt na bei yn ỽastat arnaỽ ofyn y die+
uyl. Odyna kynn gvelas ef gallu
y goruot hỽy mor haỽd a|hynny.