Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 128r

Ystoria Bown de Hamtwn

128r

275

mynet y|r geol a|fferi y|r gwyr
a|oedynt yn cadỽ boỽn dyuot
y ymwelet ac ef. a|r macỽy a|aeth
hyt yr eol ac a|elwis ar y|gwyr.
ac ny|s hattebaỽd neb. Sef a| ̷ ̷+
naeth ynteu yna ennynnu lamp
a|y ellỽg ỽrth linin hyt y|gwaelot
yr eol. ac yno y gwelei y gwyr
wedy ry|lad ac heb dim o boỽn.
ymhoylu idaỽ ynteu drachefyn
at y|ewythyr a menegi idaỽ
ry|lad y wyr a|dianc boỽn. a|ffan
gigleu bratmỽnd hynny ef a|lidi  ̷ ̷+
aỽd ac a|dduaỽd yn gyn dduet
a|r glo. a|chymryt trossaỽl yn y
laỽ ac achub mahom y duỽ a|y
vaedu yn gadarn a|r trossaỽl
breid na|s torres y drylleu. ac
yna y|dywot ỽrthaỽ; ony chaf i
boỽn hediỽ ny|wnaf ddim yrot
ac ny chey o|m da yn dragywyd
werth vn notwyd. a gwedy dar  ̷ ̷+
uot idaỽ y vaydu y dyỽot yn
vchel. gỽisgỽch ymdanaỽch var  ̷ ̷+
chogyon yn ol boỽn yd aỽn yn·y
gordiwedom. ac ediuar yỽ gen  ̷ ̷+
hyf na chroget ys llawer dyd.
hỽynteu y marchogyon a|wisgys  ̷ ̷+
sant ymdanu a|their mil yd
oedynt o riuedi a|ffaỽb o·nadunt

276

yn begythyaỽ boỽn. a|gwedy
gwisgaỽ am bratmỽnd y arueu
ef a ysgynnaỽd ar y amỽs ac
ymhell o vlaen y lu y kerdaỽd
ef. a|y nei yn|y|ol ynteu ac nyt
oed o|r byt march well no|e varch.
a|r march hỽnnỽ a brynassit y
grandon yr y dri|ffỽys o eur
coeth. ac yn|y hol hỽynteu yd
yttoed y teir mil yn dyuot ỽrth
yr afỽyneu. a bratmỽnd a ym  ̷ ̷+
ordiwedaỽd a boỽn ar benn glan
ac y dywot ỽrthaỽ yn uchel ym  ̷ ̷+
oel dỽyllỽr dra|th|gefyn vy|gwyr
a|ledeist|i doe. a|chyn vy sỽper
inheu mi a baraf dy grogi. ny
beidaf i ymhoylut heb·y boỽn
kanys lludedic ỽyf i rỽg gỽy  ̷ ̷+
lat ac vnprytyaỽ. a|thitheu
llaỽn ỽyt o vỽyt a|llyn. ac ỽrth
hynny bocsach vechan yỽ it vy
goruot. ac eissoes mi|a|etrychaf
a|allỽyf rodi dyrnaỽt it. Sef
a|wnaeth bratmỽnd yna brathu
y march ac achub boỽn a|thyn  ̷ ̷+
nu y gledyf a|e daraỽ yny hyllt
y|daryan. ynteu boỽn trỽy y
lit a|dynnaỽd gledyf ac a|e
trewis ar y benn trỽy y|helym
a|y arueu yny aeth ffiol y benn