Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 47 rhan i – tudalen 9

Ystoria Dared

9

Polidarius. bras. grymus. balch. trist.
Machaon. maỽr. kadarn. prud. doeth. ofyn+
aỽc. trugaraỽc. [ Meidon. koch. kymhet+
rol. korff kymessur. llityaỽc. asgethraỽc.
kreulaỽn. anmynedus. [ Briseida ỽreic
agamemnon. a|oed furueid. ac nyt oed
yaỽn. knaỽt gỽynn. gỽallt melyn teneu.
aeleu gỽastat. arderchaỽc. yneb llaỽen.
llygeit tec gỽedeid. korff kygrỽnn gỽal+
cheid. bloesc. hynaỽs. gỽar. llauar. keỽi+
lydyus. anrydedus. lledneis. a|hygar. 
P Riaf vrenhin troya a|oed tec y|ỽy+
neb. a maỽr o|gorff. dyỽedỽydat
issel. kanlleith. korff gỽalcheid am+
ysgaỽn. [ Ector a|oed. gryc a|gỽynn. penn+
grych. kam. aelodeu krynnyon. ỽyneb a*
anrydedus. baruaỽc. gỽedeid. Maỽrvrydus.
ryuelgar. ymladỽr. hygar. a gỽar ỽrth
y|giỽdaỽdỽyr. lletneis. teillỽg. ac adassa+
ỽl. y|garyat. [ Deiphebus. kadarn. Hele+
nus gỽar. disgedic. bard. kyffelyp oed  ̷ ̷+
ynt yll|deu y|eu tat herỽyd gỽed. a|furyf.