Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 47 rhan i – tudalen 23

Ystoria Dared

23

dunt ỽrth y|gilyd. a|r nos a|ỽahanaỽd y
vrỽydyr. Ychel a|dychỽelaỽd yn vrathedic
o|r vrwydyr. a|r nos honno y|troyanussyon
a gwynassant ector. a|r groegussyon y|r ei+
dunt trannoeth y|duc mener y|troya+
nussyoyn erbyn y groegussyon. a·gamem  ̷ ̷+
non a gyghores y|lu. ac annoges geissaỽ
kygreir deu uis. y gladu y|rei eidaỽ. kenna+
deu a anuonet at priaf y|adolỽyn kygreir
deu fis ac ỽynt a|e caỽssant. [ Priaf a|be+
ris gladu ector ger bronn y|pyrth herỽ+
wyd defaut gwyr troia nyt oed bell y|ỽrth ved y
yluws vrenhin y orhentat. [ Hyt tra|bar+
haỽd y|kygreir ny orffỽyssaỽd palami+
des elchỽyl geissaỽ yr amherodraeth.
wrth hynny agamemnon a|edeỽis gadel
yr amherodraeth y|r neb a|vynnynt y|d+
ewis Trannoeth y|gelỽis agamem  ̷ ̷+
non y bopyl y gymanua. ac ef a|venegis
udunt. na|bu chỽannec* ef eiroet yr am+
herodraeth. ac na|s mynnei hi. a|bot i+
daỽ teyrnnas ymychenis. ac erchi a  ̷