Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 46 – tudalen 57

Brut y Brenhinoedd

57

a gỽedy gỽedu paỽb idaỽ y|bu uarỽ llyr
yn|y tryded ulỽydyn ỽedy goresgynn y|gy+
uoeth. ac y bu uarỽ aganipus urenhin
freinc gỽr y uerch ynteu. ~ ~ ~
A C yna y kymerth Gordeilla llyỽo+
draeth y|teyrnnas yn|y llaỽ e|hun.
ayll y cladỽyt llyr y|myỽn dayrdy a|ỽn+
aethoed e|hun y dan auon soram. a|r te+
myl honno a ỽnaethoed ef yn anryded
y|r duỽ a|elỽit yna bifrontis iani. a phan
delhei ỽylua y|temyl honno y deuei holl
crefuydỽyr y dinas a|r|ỽlat o|e anrydedu.
ac y dechreuit pob gỽeith o|r a dechreuit
hyt ym·penn y vlỽydyn. a gỽedy gỽel+
edychu o gordeilla pum mlyned ynn
tagneuedusY kyuodes deu nyeint yn|y
herbyn meibon y chỽioryd. Margan vab
maglaỽn tyỽyssaỽc yr alban. a chuned  ̷ ̷+
da uab henỽyn tyỽyssaỽc kernyỽ.
a llu gantunt y|ymlad a hi. a gỽedy
ymlad o·nadunt a|e daly hi. a|e charch  ̷+