Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 46 – tudalen 21

Brut y Brenhinoedd

21

gystal a|hỽnn. ac achaỽs hynny mi  ̷
a rodaf vy merch idaỽ ac eur ac ary+
ant. yn llaỽen. a|llogeu. a|phob peth o|r
a|vo reit vrthunt. ac o|r byd gỽell gen+
nỽch trigyaỽ ygya gỽyr groec. mi
a|rodaf trayan vyg|kyuoeth yỽch y|
gyfuanhedu. ac ony mynnỽch namyn
mynet ymdeith. mal y bo hyurydach
gennỽch. mi a|trigyaf ygyt a chỽi me+
gys gỽystyl hyny pob peth yn baraỽt.
o|r a edeỽit yỽch. a gỽedy kadarnhau yr
amot yrydunt yd anuonet y bop p
porthua o|r a oed yn teruynev groec y
gynnullaỽ llogeu. a gỽedy y dỽyn y
llogeu oll y|r vn lle y llenỽi a|ỽnaeth  ̷ ̷+
pỽyt vdunt o bop peth o|r a|vei reit
yndunt. a|rodi y|vorỽyn y|vrutusac y
baỽp ar neilltu herỽyd y|vonhed a|e tei+
lygdaỽt. eur ac aryant. a|thlysseu  ̷ ̷
gỽerthuaỽr yn amhyl. a gỽedy dar+
uot hynny y|gellygỽyt y|brenhin.