Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 46 – tudalen 123

Brut y Brenhinoedd

123

y·rỽng y brytannyeit. ac y guanhaỽs
arglỽydiaeth guyr Ruuein ar a yr yn  ̷+
ys hon. a guedy clybot hynny yn Ruuein
sef a wnaethant anuon seuerus senadur.
a dỽy leng o wyr aruaỽc ganthaỽ y gym+
ell enys prydein ỽrth eu harglỽydiaeth
mal kynt. a guedy dyuot seuerus hyt yr
enys hon. a bot llaỽer o ymladeu creul  ̷+
aỽn y·rygthaỽ a|r brytannyeit. goresgyn
rann o|r enys a wnaeth. a rann arall
ny allỽs y goresgyn. o uynych ymladeu
y goualei ỽynt heb peidaỽ. yny dyholes
dros deiuyr a brennych hyt yr alban.
a sulen y tywyssaỽc arnadunt. a sef a
wnaeth y dyholedigyon hynny. kynnull+
aỽ mỽyhaf a allassant o|r enyssed yn
eu kylch. a goualu eu kyỽdaỽtwyr trỽy
uynych ryuel a brỽydreu. a thrỽm uu
gan yr amheraỽdyr dyodef eu ryuel
yn wastat. Sef a wnaeth erchi dyrcha+
uael mur yn yr alban a a* deuyr a
brennych o|r mor pỽy gilid ac eu guar+
chae mal na cheffyn dyuot tros teruyn
y mur hỽnnỽ. ac yna y gosssodet treul