Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 45 – tudalen 78

Brut y Brenhinoedd

78

dinas o uur maen mal na chai neb o
uyỽn mynet allan Canys eu bryt oed
eu gwarchae a|e gymhell trỽy newyn
y darestỽg udunt.
AC gwedy dyuot y chwedyl ar ỽydyr
kynnullaỽ llu maỽr a oruc ynteu holl
ymladwyr ynys. prydein. a dyuot yn|y erbyn
ac gỽedy eu dyuot yn gyfagos a bydinaỽ
o bob parth dechreu ymlad a|e elynyon a
oruc Gỽydyr yn ỽychyr. A mỽy a ladei e|hun
no rann uỽyhaf o|e lu. Ac ar hynny yd oed
yr amheraỽdyr a|e lu yn kyrchu y long+
eu dan fo pan aeth y tỽyllỽr bradỽr gan
hamo a chymryt arueu un o|r bryttanneit
ar ladydoed. Ac yn yr arueu hynny annoc
y bryttanneit megys ket bei un o·nadunt
Canys ieith y bryttanneit a dysgassei ef
ym plith y gỽystlon oed yn ruuein o y+
nys prydein. A cherdet yn ystrywus yny do+
eth ger llaỽ y brenhin. A phan gauas
amser taraỽ y penn hyt y maes a|chledyf
a llithraỽ trỽy y bydinoed yny doeth at
y lu e|hun. Ac gwedy gwelet o weiryd
adarweinidaỽc ry lad y brenin. Bỽrỽ y ar+
ueu e|hun a oruc a gwisgaỽ arueu y brenin.