Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 45 – tudalen 72

Brut y Brenhinoedd

72

taỽ. A phan wyl y bryttanneit wyr ruuein
kyweiryaỽ y bydinoed a wnaethant hỽy ac
wnaeth gwyr ruuein. Ac yna y kymyrth auarỽy
pum mil o uarchogyon aruaỽc ygyt ac ef
ac eu dỽyn hyt yn llỽyn coet oed yn agos
mal y gallei dỽyn kyrch dirubud am benn
caswallaỽn pan uei amser. Ac gỽedy dar+
uot lluneithu eu bydinoed. yna y gỽna+
ethpỽyt aeruaeu creulaỽn o bob parth. Ac
o bob parth y dygỽydynt yn lladedic mal
y dygỽydei deil gan wynt cadarn mis hyd+
ref. Ac ual yd oedynt yn|yr ymfust hỽnnỽ
kyrchu a|oruc auarỽy a|e uarchogyon gan+
taỽ o|r llỽyn uydin caswallaỽn o|r tu dra+
cheuyn. Ac o|r tu arall yd oed wyr ruuein. yn|y
diua. Ac yna ny allỽys y brytanneit seuyll
namyn kyrchu mynyd carrecaỽc oed yn
agos udunt a llỽyn coet ym penn y myn+
yd. Ac hyt yno y foes caswallaỽn a|e lu
wedy ry dygỽydaỽ yn|y rann waethaf o|r
ymlad. Ac gỽedy cael goruchelder y myn+
yd. Gỽrthỽynebu yn ỽraỽl yỽ gelynyon
oed yn eu hymlit gan geissaỽ drigyaỽ ar
eu torr. Ac eissoes serthet y mynyd a|e drys+
sỽch a|e kerric oed amdiffyn yr bryttanneit