Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 45 – tudalen 155

Brut y Brenhinoedd

155

ny yd anreitha y kymmydeu. Ac yng gwaelaỽt
hafren y sathyr y penn. yny bo gossodedic y gwin
y medaỽt y rei marwaỽl. yny bo ebryuygedic
y nef yd edrychant ar y dayar. y syr a|dỽc y
gantunt eu drych. Ar gnotaedic redec a was+
garant. Echtywynnedigrỽyd mercurius
a|wynhaa. Ac aruthred uyd yr a|e hedrycho;
Penffestin mars a wna gwasgaỽt. kyn+
dared mercurius a kerda y teruyneu. O+
rion hayarnaỽl a symmut y cledyf. y moraỽl
heul a ulinhaa yr vybyr. Iupiter a|kerda
y anedigyon lỽybreu. A uenus a edeu y gos+
sodedic linyeu. yng kynghorueint sadỽrn ser+
en a dygỽyd. Ac o grỽm grymman y lad y rei
marwaỽl. Mantaỽl y punt a dobynha yn
gam. yny dotto mahaharen* y crymyon kyrn
y danaỽ. llosgỽrn y sarph a crea lluchedenneu
ar cranc a amrysson ar heul. E|ury* a esgyn
keuyn y seythyd. A thywyllaỽ a wnant gwery+
nolyon ulodeuoed. Redec y lleuat a|kynhyr+
ua Zodiacum. Ac yg kỽynuan yd ymdorrant
peliades. Nyt ymchoel neb o wassanaeth ia+
nus. Namyn yny bo cayet y drỽs yd|ymgelant
yng gogoueu adrianus. yn dyrnaỽt y paladyr
y kyuodant y moroed. Ac y lỽ y rei henn a at+
newydhaa y gwynheu a ymdorrant o irat