Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 45 – tudalen 143

Brut y Brenhinoedd

143

Ac erchi dispydu y llyn. A|ryuedu doethineb myr+
din a wnai paỽb am hynny. A chredu bot dỽywa+
ỽl doethineb a gỽybot yndaỽ. yma y dechreuir
PAn yttoed Gorthe +proffỽydolaeth merdin.
yrn gỽrtheneu ar glan y llyn. Gwahane+
dic y kyuodassant dỽy dreic o·honaỽ. un gỽyn
ac arall coch. Ac gỽedy nessau pob un yỽ gilyd. dech+
reu girat ymlad a wnaethant. A chreu tan o|e ha+
nadyl. Ac yna Gỽrthlad  dreic coch a|e chymell
hyt ar eithauoed y llyn a doluryaỽ a|wnaeth hith+
eu a llidyaỽ yn ỽraỽl a chymell y dreic wenn drache+
uyn. Ac ual yd oed y dreigeu yn ymlad  yn|y
wed honno. yd erchis y brenhin y uyrdin dywe+
dut beth a arỽydocaei h n . Sef a wnaeth yn+
tau gwerynu* y yspryt gan ỽylaỽ. A dywedut
Gwae hi y dreic coch Canys y abball yssyd yn brys+
  y gogoueu a ach b y dreic wenn yr honn a ar+
wydocaa y saesson a ohodeist ti. y dreic coch a arỽydo+
caa kenedyl y bryttanneit yr honn a gywerssegir
gan y wenn. vrth hynny y mynyded a westete 
ual y glynneu. Ac auoned y glynneu a lithrant
o waet. Diwyll y cristonogaeth a dileir. A chỽ+
 mp yr eglỽysseu a ymdywynnyc yn|y diwe+
 rymhaa y gywarssgedic ac y dywalder  
estronyon y gỽrthỽynepa Canys baed kernyỽ
 ryd canhorthỽy. A mynygleu yr estronyon a sa+
thyr y dan traet. ynyssed yr eigyaỽn a dares+