Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 79v

Culhwch ac Olwen

79v

451

Par ditheu heb ef uẏnet ẏ
nẏỽl ẏmdeith o|r lle. Can di
ẏ corn racco heb ef. ac ẏr
aỽr ẏ kenẏch ef a|a ẏ nẏỽl
ẏmdeith. ac ẏnẏ canei ef
uarchaỽc a|m bẏrrẏei. i. nẏt
ai ẏ nẏỽl uẏth odẏna ~
a thrist a goualus oed enẏt
ẏn ẏ lle ẏd oed rac goual am
ereint. ac ẏna dẏuot a
oruc gereint a|chanu ẏ corn.
ac ẏr aỽr ẏ rodes un llef
arnaỽ ẏd aeth ẏ nẏỽl ẏm  ̷ ̷+
deith. ac ẏ doeth ẏ niuer
·gẏt ac ẏ tagnouedỽẏd
paỽb o·nadunt a|e gilid. a|r
nos honno ẏ gwahodes ẏ
iarll gereint a|r brenhin
bẏchan. a thrannoeth ẏ
bore ẏ gwahanassant ac ẏd
aeth gereint parth a|e gẏ  ̷ ̷+
uoeth e hun. ac ẏ gwled  ̷ ̷+
ẏchu o hẏnnẏ allan ẏn
llỽẏdannus ef a|e uilỽrẏaeth
a|e wẏchdra ẏn parhau
gan glot ac edmic idaỽ
a ẏ enẏt o hẏnnẏ allan.

452

K *Jlẏd mab kẏledon wledic
a uẏnnei wreic kẏn  ̷+
mwẏd ac ef. Sef gỽreic
uẏnnỽẏs goleudẏt merch
anlaỽd wledic. Gwedẏ ẏ west
genti; mẏnet ẏ wlad ẏ gỽedi
malkaỽn a|geffẏnt etiued.
a chaffael mab o·honu trỽẏ
weti ẏ wlad. ac o|r aỽr ẏ delis
beichogi; ẏd aeth hitheu ẏ|gỽẏll  ̷+
daỽc heb dẏgredu anhed. pan
dẏuu ẏ|thẏmp idi ef a dẏuu
ẏ iaỽn bỽẏll iti. Sef ẏ dẏuu
mẏn ẏd oed meichad ẏn cadỽ
kenuein o uoch. a rac ouẏn ẏ
moch enghi a oruc ẏ urenhines.
a chẏmrẏt ẏ mab a oruc ẏ me  ̷+
ichad hẏt pan dẏuu ẏ|r llẏs.
A bẏdẏdaỽ ẏ mab a orucpỽẏt.
a gẏrru kulhỽch arnaỽ dẏ
vrth ẏ gaffel ẏn retkẏr hỽch.
Bonhedic hagen oed ẏ mab.
keuẏnderỽ dẏ arthur oed. a
rodi ẏ mab a orucpỽẏd ar ueith  ̷ ̷+
rin. a gwedẏ hẏnny klẏuychu
mam ẏ mab goleudẏt merch
anlaỽd wledic. Sef a oruc hi
galỽ ẏ|chẏmar attei. ac am+
kaỽd hi vrthaỽ ef. Marỽ uẏd+
af. i. o|r cleuẏt hỽnn. a gwreic
arall a|uẏnnẏ ditheu. a|recdouẏd
ẏnt ẏ gwraged weithon. Drỽc
ẏỽ iti hagen llẏgru dẏ uab. Sef
ẏ harchaf it na mẏnnẏch wreic
hẏt pan welych drẏssien deu  ̷+
peinaỽc ar uẏm bed. adaỽ a
oruc ẏnteu hẏnnẏ idi. Galỽ ẏ
hathro attei a oruc hitheu. ac
erchi idaỽ amlẏmu ẏ bed pob

 

The text Culhwch ac Olwen starts on Column 452 line 1.