Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 63v

Geraint

63v

387

naỽ. Jaỽnaf ẏ gỽnaf. i. heb+
ẏr arthur mẏnet ẏ helẏ ef
uorẏ ẏn ieuengit* ẏ dẏt.
a pheri gỽẏbot heno ar baỽb
o|r|llettẏeu hẏnnẏ. ac ar rẏfue  ̷+
rẏs oed benkẏnẏd ẏ arthur. i
ac ar eliuri a oed penn maccỽẏf
ac ar baỽb ẏ|am|hẏnnẏ. Ac ar
hynnẏ ẏ trigassant a gellỽg
ẏ maccỽẏf o|r|blaen a oruc. ac
ẏna ẏ dẏwaỽd gỽenhỽẏuar
vrth arthur. arglỽẏd heb hi a
genhedẏ di uẏui auorẏ ẏ uẏ  ̷ ̷+
net ẏ ẏdrẏch ac ẏ warandaỽ
ar helẏ ẏ carỽ a dẏwaỽd ẏ m
maccỽẏf. Canẏhadaf ẏn lla+
wen heb·yr arthur. Mineu
a af heb hi. ac ẏna ẏ dẏwaỽd
gỽalchmei vrth arthur. a ̷+
glỽẏd heb ef ponẏd oed iaỽn
i|titheu canhadu ẏ|r neb a
delei hỽnnỽ attaỽ ẏn|ẏ helua
llad ẏ benn a|ẏ rodi ẏ|r neb ẏ
mẏnhei aẏ ẏ orderch itaỽ e
hun ae ẏ orderch ẏ gẏdẏmdeith
itaỽ. na marchaỽc na phe  ̷ ̷+
destyr y del itaỽCanhadaf
ẏn llawen heb·ẏr arthur. a
bid  kerẏd ar ẏ distein onẏ
bẏd paraỽt paỽb ẏ bore ẏ
uẏnet y helẏa|treulaỽ ẏ
nos a|orugant drỽẏ gẏmẏ  ̷ ̷+
drolder o gerdeu a didanỽch
ac ẏmdidaneu a didlaỽt wa  ̷ ̷+
sanaeth. a|phan uu amser gan
baỽb o·nadunt mẏnet ẏ gẏscu
hỽẏnt a|aeth·ant. a|phan|do  ̷ ̷+
eth ẏ dẏt drannoeth dẏffroi
a orugant a galỽ a oruc arth  ̷ ̷+
ur ar ẏ gỽeisson a gadwei ẏ
welẏ nẏd am·gen pedwar
maccỽẏf Sef ẏ rei a oedẏnt

388

Cadẏrieith uab porthaỽr gandỽy.
ac ambren uab bedwẏr. ac am+
har uab arthur. a goreu uab g
Custennẏn. a|r gỽẏr hẏnnẏ a
doethant ar arthur ac a gyuarch  ̷+
assant well itaỽ. ac a|wiscassant
ẏmdanaỽ. a rẏuedu a oruc arth  ̷ ̷+
ur na deffroes gwenhỽẏuar.
Ac nad ymdroes ẏn|ẏ gwelẏ. a|r
gỽẏr a|uẏnessẏnt ẏ deffroi. Na
deffroỽch hi heb·ẏr arthur canẏs
gỽell genthi gẏscu no mẏnet
ẏ edrẏch ar ẏr helẏ. ac ẏna ẏ
kerdaỽd arthur racdaỽ ac ef
a glwei deu gorn ẏn canu; un
ẏn ẏml llettẏ  penkẏnẏd a|r
llall ẏn ẏmẏl llettẏ ẏ pennmac  ̷ ̷+
cỽẏf. a llỽẏr dẏgẏfor cỽbẏl o|r
niueroed a|doethant ar arthur.
a|cherdet a orugant parth a|r
forest. ar* |thrỽẏ vẏsc ẏ doethant
|r forest ac ẏmadaỽ a|r brifford
a|cherdet tir erdrẏm aruchel
ẏnẏ doethant ẏ|r forest. a gỽed
mẏnet arthur o·dieithẏr ẏ llẏs
ẏ deffroes gỽenhỽẏuar. a galỽ
ar ẏ morẏnẏon a oruc a gỽiscaw
ẏmdanei. a uorẏnẏon heb hi
mi a|gẏmereis neithwẏr gen  ̷ ̷+
hẏad ẏ uẏnet ẏ ẏdrẏch ar yr
helẏ. ac aet un o·honaỽch ẏ|r
ẏstabẏl a|pharet dyuot a uo
o uarch o|r a|weda ẏ wraged eu
marchogaeth. ac ef a|aeth
un onadunt ac nẏ chaffat ẏn
ẏr ẏstabẏl namẏn deu uarch.
a gwenhỽẏfar ac un o|r morẏn  ̷ ̷+
ẏon a aethant ar  deu uarch.
ac vẏnt a|doethant drỽẏ ỽẏsc.
a llusc ẏ gỽẏr a|meirch ac eu
sathẏr a gẏnhalẏssant ac ual
ẏ bẏdẏnt ẏn kerded ẏ uell