Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 63r

Geraint

63r

385

A *rthur a deuodes dala
llẏ|ghaer llion ar
vẏsc ag  dellis ar un
tu seith pasc a phymp nadolic
A|r sulgwẏn treilgỽeith dala
llẏs a oruc ẏno. canẏs hẏ  ̷ ̷+
gẏrchaf lle ẏn|ẏ gẏuoẏth
oẏd gaer llion ẏ ar uor ac ẏ
ar dir  A dẏgẏuor a oruc at+
taỽ naỽ brenhin corunaỽc a
oedẏnt wyr itaỽ hẏd ẏno.
A chẏt a hẏnnẏ. Jeirll a ba  ̷+
rỽneit canẏs gỽahodwẏr i
itaỽ uẏdei ẏ rei hẏnnẏ ẏm
pob gỽẏl arbennic on·ẏ bei
uaỽr aghennẏon ẏn eu m
lludẏas. a|phan uei ef ẏ| ̷+
haẏr llion ẏn dala llẏs teir
eglỽẏs ar|dec a achubid vrth
y offerenneu sef ual ẏ a·chu  ̷ ̷+
bid. Eglỽẏs ẏ arthur a|ẏ de  ̷ ̷+
ẏrned a|ẏ wahodwẏr. a|r eil  ̷
 wenhỽẏuar a|ẏ rianed a|i
trẏdet a uẏdei |r distein
a|r eircheid. A|r bedwared ẏ
odẏar franc a|r sỽẏdog·ẏon
ereillnaỽ eglỽẏs ereill a uẏd+
ei yrỽg naỽ penteulu ac ẏ i
walchmei ẏn bennaf canẏs
ef o arderchogrỽẏd clod i
milỽrẏaẏth ac urtas boned
oed bennaf ar naỽ penteulu.
ac nẏ ag* annei ẏn ẏr un o| ̷
eglỽẏseu mỽẏ noc a dywedas  ̷ ̷+
sam ni uchod. Gleỽlỽẏd g  ̷ ̷+
uaeluaỽr a oẏd benn porth  ̷+
aỽr itaỽ ac nẏd ymmẏrrei
ef ẏg|gỽasanaẏth namẏn ẏn
un o|r teir gỽẏl arbennic.
namẏn seithỽẏr a oẏdẏnt
·danaỽ ẏn gỽasanaẏthu 
a rennẏnt ẏ ulỽẏdẏn ẏ+

386

rẏgthunt. nẏd amgengrẏn
 A phen pighon
a llaẏs gẏmẏn. a gogẏuỽlch
a gỽrdnei lẏgeidcath a welei
hẏd nos ẏn gẏstal ac hẏd dẏt
A drem uab dremhididA|ch+
lust uab clustueinẏd a|odẏnt
vẏlwẏr ẏ arthur. a dẏỽ ma+
vrth sulgẏn* ual ẏd oẏd ẏr
amheraỽdẏr ẏn| gẏued+
ach ẏn eisted. nachaf was
gỽineu hir ẏn dẏuod  mẏ+
vn a|pheis a sỽrcot o bali
caẏraỽc ẏmdanaỽ a|chledẏf
eurdỽrn am ẏ uẏnỽgl a
dỽẏ eskid issel o gordwal am
ẏ draẏd. a dẏuod a oruc
hẏd rac bron arthur hen+
pẏch gỽell arglỽẏd heb ef
dẏỽ a rodo da it heb ẏnteu
a gresso dẏỽ vrthẏtac a
oẏs chwedleu o newẏd gen+
nyd ti. Oes arglỽẏd heb ẏr
ẏnteu. nẏd adwen i di heb+
ẏr arthur. rẏued ẏỽ genẏf
ui. na|m atwaẏnosta fores+
tỽr iti arglỽẏd vẏf i ẏn fo+
rest ẏ ded dena a madauc
ẏỽ uẏ enỽ uab tỽrgadarn
dẏwed ti dẏ chwetleu heb ẏr
arthur. dẏwedaf arglỽẏd
heb·ẏr ef. carỽ a|weleis ẏn
forest ac nẏ weleis ẏr moet
ẏ gẏfrẏỽ. pa beth ẏssẏd ar+
naỽ ef heb·r arthur prẏt
na welut eiroẏd  gẏfrẏỽ
purwẏn arglỽẏd ẏỽ ac nẏ
cherda gẏd ac un aneueil
o rẏuẏc a balchder rac 
urenhineidet ac y ouẏn kẏg+
hor iti arglỽẏd ẏ dodỽẏf i
beth ẏỽ dẏ gẏghhor ẏ am·da+

 

The text Geraint starts on Column 385 line 1.